பக்கம்_பேனர்

269 ​​281

  • கனிம நிறமிகள் குறுக்கீடு iridescent மைக்கா தூள்

    கனிம நிறமிகள் குறுக்கீடு iridescent மைக்கா தூள்

    டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு அடுக்குடன் பூசப்பட்ட மைக்கா பவுடரால் குறுக்கீடு தொடர் பெரல் நிறமி உருவாகிறது.இது அனைத்து பாணி செயற்கை பிசினுடனும் கலக்கப்படலாம், துருவ, துருவமற்ற கரைப்பான் மற்றும் பிசின் ஆகியவற்றில் மிகவும் நல்ல நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.செயல்திறன் மிகவும் நன்றாக உள்ளது, மென்மையான மற்றும் மென்மையான நிரப்புதல் அல்லது ஒளிரும் pearlescent விளைவுகள் காட்டுகிறது.