பக்கம்_பேனர்

403 403-பி

  • 24 நிறங்கள் மைக்கா பிக்மென்ட் பவுடர் ஜாடி சோப் தயாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது

    24 நிறங்கள் மைக்கா பிக்மென்ட் பவுடர் ஜாடி சோப் தயாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது

    மைக்கா பவுடர் நிறமி என்பது பல்வேறு பிரதிபலிப்பு வண்ண பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒப்பனை தர நுண் பொடிகள் ஆகும்.எனவே மைக்கா பொடிகள் பளபளப்பானவை, மிகச் சிறந்த மினுமினுப்பு போன்றவை.அவை உலோகம் அல்லது பளபளப்பான முத்து போன்ற விளைவைக் கொடுக்கப் பயன்படுகின்றன.பலவிதமான தடித்த, நிறமி மற்றும் நீண்ட கால நிழல்கள் மைக்கா பொடிகளை தனிப்பட்ட பயன்பாடு, கலத்தல் அல்லது உங்கள் சொந்த வண்ணமயமான தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்கு சிறந்ததாக ஆக்குகிறது.