பக்கம்_பேனர்

323 331 335

  • உயர்தர ஸ்பார்க்ல் மைக்கா தங்க தூள் முத்து நிறமிகள்

    உயர்தர ஸ்பார்க்ல் மைக்கா தங்க தூள் முத்து நிறமிகள்

    முத்து நிறமிகள் சிறப்பு வகை நிறமிகளாகும், இந்த நிறமிகள் மைக்கா ஸ்லைஸில் இருந்து ஏதேனும் உலோக ஆக்சைடுடன் மூடப்பட்டிருக்கும் போது.இந்த நிறமிகள் மற்ற பொதுவான நிறமிகளை விட அதிக வெளிப்படையான தோற்றம், மிகவும் மென்மையான விமானம் மற்றும் அதிக ஒளிவிலகல் இணை திறன் கொண்டவை.